miércoles, 27 de abril de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (149)


149.- Cantava l'Amat i deia:
- Es dediquen els meus lloadors a lloar els meus valors; i els enemics dels meus honraments els turmenten i els tenen menyspreu. I per això he tramès ordre al meu Amic que planyi i plori el meu deshonor. I els seus planys i els seus plors són nats dels meus amors.

149.- Cantaba el Amado y decía:
- Se dedican mis loadores a alabar mis valores; y los enemigos de mis honores los atormentan y les desprecian. Y por eso, he dado la orden a mi Amigo de que lamente y llore mi deshonor. Y sus lamentos y sus llantos nacen de mis amores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario