viernes, 15 de abril de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (137)


137.- Demanaren a l'Amic de què naixia l'amor, i de què vivia, i per què moria. Respongué l'Amic que l'amor naixia del recors, i vivia de la intel·ligència, i moria per oblidament.

137.- Preguntaron al Amigo de qué nacía el amor, y de qué vivía, y por qué moría. Respondió el Amigo que el amor nacía de los recuerdos, y vivía de la inteligencia, y moría de olvido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario