domingo, 3 de abril de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (126)


126.- Ah, enteniment, voluntat! Lladreu i desperteu els grans gossos que dormen oblidats del meu Amat! ah, ulls! Ploreu. Ah, cor! Sospireu. Ah, memòria! Recordeu el deshonor del meu Amat, que li fan aquells que ell ha honrat tant.

126.- ¡Ah, entendimiento, voluntad! Ladrad y despertad a los grandes perros que duermen olvidando a mi Amado. ¡Ah, ojos! Llorad. ¡Ah, corazón! Suspira. ¡Ah, memoria! Recuerda el deshonor que hacen a mi Amado aquellos a los que tanto ha honrado. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario