miércoles, 13 de abril de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (135)


135.- Deia l'Amic al seu car Amat que li mostrés la manera de com el podia fer conèixer, i estimar i lloar de la gent. Omplí l'Amat el seu Amic de devoció, paciència, caritat, tribulacions, pensaments, sospirs i plors; i en el cor de l'Amic hi hagué audàcia per a lloar el seu Amat, i en la seva boca hi hagué llaors del seu Amat, i en la seva voluntad hi hagué menspreament del blasme de la gent que jutja falsament.

135.- Decía el Amigo a su querido Amado, que le enseñara la forma para poderlo dar a conocer, y amar y alabar por la gente. Llenó el Amado a su Amigo de devoción, paciencia, caridad, tribulaciones, pensamientos, suspiros y llantos; y en el corazón del Amigo hubo audacia para alabar a su Amado, y en su boca hubo alabanzas a su Amado, y en su voluntad hubo menosprecio a los reproches de la gente que juzga con falsedad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario