domingo, 24 de abril de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (146)


146.- Déu ha creat la nit perquè l'Amic vetlli i reflexioni en les nobleses del seu Amat; i s'imaginava l'Amic que l'havia ceada perquè reposessin i dormissin aquells que estan treballats per l'amor.

146.- Dios ha creado la noche para que el Amigo vele y reflexione en las noblezas de su Amado; y se imaginaba el Amigo que la había creado para que descansaran y durmieran aquellos que están trabajados por el amor. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario