miércoles, 20 de abril de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (142)


142.- Missatger del seu Amat era l'Amic per els prínceps fidels i infidels, per tal que els mostrés l'art i els principis de conèixer i estimar l'Amat.

142.- Mensajero de su Amado era el Amigo para los príncipes fieles e infieles, para que les enseñara el arte y los principios de conocer y amar al Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario