miércoles, 17 de agosto de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (259)


259.- Davant l'amor està l'Amat, i darrera l'Amat està l'Amic; i per això l'Amic no pot pervenir a l'amor fins que no hagi fet passar els seus pensaments i els seus desigs per l'Amat.

259.- Delante del amor está el Amado, y detrás del Amado está el Amigo; y por eso el Amigo no puede llegar al amor hasta que no haya hecho pasar sus pensamientos y sus deseos a través del Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario