martes, 2 de agosto de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (244)


244.- Malalt estava l'amor; el metjava l'Amic amb paciència, perseverança, obediència, esperança. Guaria l'amor i emmalaltia l'Amic; el sanava l'Amat donant-li recordança de les seves virtuts i dels seus honraments.

244.- Estaba enfermo el amor; lo medicaba el Amigo con paciencia, perseverancia, obediencia, esperanza. Se curaba el amor y enfermaba el Amigo; lo sanaba el Amado dándole recuerdo de sus virtudes y de sus honores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario