domingo, 28 de agosto de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (266)


266.- Digueren a l'Amic que si corrupció, que és contra ésser, en tant que és contra generació, la qual és contra no-ésser, fos eternalment corrumpent-corromput, impossible cosa seria que no ésser i fi concordés amb la corrupció i el corrumput. D'on, per aquestes paraules, l'Amic veié en el seu Amat generació eternal.

266.- Dijeron al Amigo que si la corrupción, que está contra el ser, en tanto que está contra la generación, la cual es contraria al no-ser, fuese eternamente causa de corrupción, sería imposible que no-ser y fin concordaran con la corrupción y lo corrupto. De donde, por estas palabras, el Amigo vio en su Amado la generación eterna.

No hay comentarios:

Publicar un comentario