martes, 30 de agosto de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (268)


268.- Lloava l'Amic el seu Amat i deia que si el seu Amat té màxima possibilitat a la perfecció i màxima impossibilitat a la imperfecció, cal que el seu Anic sigui simple, pura actualització en essència i en operació. D'on, mentre que l'Amic així lloava el seu Amat, li era revelada la trinitat del seu Amat.

268.- Alababa el Amigo a su Amado y decía que si su Amado tiene máxima posibilidad de perfección y máxima imposibilidad de imperfección, es necesario que su Amigo sea simple, pura actualización en eséncia y en operación. Pues, mientras el Amigo alababa así a su Amado, se le revelaba la trinidad de su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario