jueves, 11 de agosto de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (253)


253.- Digues, foll, ¿vols morir?
Respongué:
- Sí, als delits d'aquest món i als pensaments dels maleïts que obliden i deshonren el meu Amat, en els quals pensaments no vull ésser entès ni volgut, puix que no hi és el meu Amat.

253.- Dí, loco, ¿quieres morir?
Respondió:
- Sí, a los placeres de este mundo y a los pensamientos de los malditos que olvidan y deshonran a mi Amado, en cuyos pensamientos no quiero ser entendido ni aceptado, porque no está mi Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario