sábado, 27 de agosto de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (265)


265.- Els secrets del seu Amat veia l'Amic per diversitat, concordança, que li revelaven pluralitat, unitat, en el seu Amat, per major conformitat d'essència sense oposició.

265.- Veía el Amigo los secretos de su Amado por diversidad, concordancia, que le revelaban pluralidad, unidad en su Amado, para mayor adecuación de esencia sin oposición.

No hay comentarios:

Publicar un comentario