lunes, 29 de agosto de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (267)


267.- Si fos falsedat allò què l'Amic pot estimar més el seu Amat, seria veritat allò amb que l'Amic  no pot estimar tant al seu Amat; i si la cosa fos així, se seguiria que mancament tindria majoritat i veritat en l'Amat, i hi hauria en l'Amat concordança de falsedat i de minoritat.

257.- Si fuese falso aquello de que el Amigo puede amar más a su Amado, sería falso que el Amigo no puede amar tanto a su Amado; y si esto fuese así, resultaría que falta tendría mayoría y verdad en el Amado, y habría en el Amado concordancia entre falsedad y minoría. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario