jueves, 4 de febrero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (66)


66.- Remirava l'Amic un lloc en que havia vist el seu Amat, i deia:
-  Ah, lloc que em representes els bells costums del meu Amat! Diràs al meu Amat que jo sostinc per amor seu treball i malanança.
Respongué el lloc:
- Quan en mi era el teu Amat, sofria pel teu amor major treball i malanança que no pas tots els altres treballs i les altres malanances  que l'amor pot donar als seus servidors.

66.- Volvía a mirar el Amigo un lugar en el había visto a su Amado, y decía:
- ¡Ah, lugar que me representas las bellas costumbres de mi Amado! Dí a mi Amado que aguanto por amor suyo trabajo y desgracia.
Respondió el lugar:
- Cuando estaba en mí tu Amado, sufría por tu amor más trabajo y desgracia, que todos los otros trabajos y las otras desgracias que el amor puede dar a sus servidores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario