sábado, 6 de febrero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (68)


68.- Estengué i allargà l'Amic els seus pensaments sobre la grandesa i la duració del seu Amat i no hi trobà començament, ni mig, ni fi. I digué l'Amat:
- ¿Què mesures, foll?
Respongué l'Amic:
- Mesuro menor comparant-lo amb major, i defalliment amb plenitud, i començament amb infinitud i eternitat, per tal que humilitat, paciéncia, caritat, esperança, estiguin més fortament en la meva memòria.

68.- Extendió y alargó el Amigo sus pensamientos sobre la grandeza y la duración de su Amado y no encontró principio, ni centro, ni fin. Y dijo el Amado:
- ¿Qué mides, loco?
Respondió el Amigo:
- Mido menor comparándolo con mayor, y desfallecimiento con plenitud, y principio con infinidad y eternidad, para que humildad, paciencia, caridad, esperanza, permanezcan con más fuerza en mi memoria. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario