domingo, 28 de febrero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (90)


90.- Es mostra l'Amat al seu Amic amb l'entresenya de vermells i nous vestits; i estén els seus braços per tal que l'abraci, i inclina el seu cap per tal que li doni un bes, i està enlaire perquè el pugui trobar.

90.- Se muestra el Amado a su Amigo con la contraseña de rojos y nuevos vestidos; y extiende sus brazos para que lo abrace, e inclina su cabeza para que le dé un beso, y está arriba para que pueda encontrarlo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario