sábado, 27 de febrero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (89)


89.- Deia l'Amic a l'Amat que per molts camins venia al seu cor i es presentava als seus ulls; i amb molts noms l'anomenava la seva llengua; mes l'amor amb que li donava vida i el mortificava no era sino un, tan solament.

89.- Decía el Amigo al Amado, que por muchos caminos llegaba a su corazón y se presentaba a sus ojos; y con muchos nombres lo nombraba su lengua; pero el amor con el que le daba vida y lo mortificaba no era sino uno, solamente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario