sábado, 13 de febrero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (75)


75.- Secret d'amor sense revelació dóna passió i llanguiment; i revelar amor dóna temor de perdre el fervor. I per això l'Amic de totas maneres té llanguiment.

75.- Secreto de amor sin revelación da pasión y languidez; y revelar amor da temor de perder el fervor. Y por eso el Amigo de todas formas tiene languidez.

No hay comentarios:

Publicar un comentario