viernes, 19 de febrero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (81)


81.- Preguntaren a l'Amat sobre l'amor del seu Amic. Respongué que l'amor del seu Amic és una barreja de plaer i malanança, de temor i ardiment.

81.- Preguntaron al Amado sobre el amor de su Amigo. Respondió que el Amor de su Amigo es una mezcla de placer y desgracia, de temor y osadía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario