jueves, 18 de febrero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (80)


80.- Trameté lletres l'Amic al seu Amat, en les quals li preguntà si hi havia un altre amador que el pogués ajudar a portar i a sofrir els greus afanys que estava sostenint per amor seu. I l'Amat escrigué de part seva al seu Amic dient que res no tenia amb què fes envers ell injúria o mancament.

80.- Envió cartas el Amigo a su Amado, en las que le preguntaba si existía otro amador que lo pudiera ayudar a llevar y a sufrir los grandes afanes que estaba soportando por su amor. Y el Amado escribió de su parte a su Amigo diciendo que no tenía nada que hiciera hacia él injuria o falta. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario