lunes, 5 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (273)


273.- Anava l'Amic a demanar almoina per tal que recordés l'amor del seu Amat als seus servidors i per tal que practiqués humilitat, pobresa, paciència, que són coses agradables al seu Amat.

273.- Iba el Amigo a pedir limosna para así recordar el amor de su Amado a sus servidores y para así practicar humildad, pobreza, paciencia, cosas que son agradables a su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario