domingo, 25 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (292)


292.- Foll, ¿saps que és vilesa?
Respongué:
- Vils pensaments.
- ¿I què és lleialtat?
- Temor del meu Amat, nascut de caritat i de vergonya, la qual tem el blasme de la gent.
- ¿I què és honrament?
Respongué:
- Pensar en el meu Amat, i desitjar i lloar els seus honraments.

292.- Loco, ¿sabes lo que es vileza?
Respondió:
- Viles pensamientos.
- ¿Y qué es lealtad?
- Temor de mi Amado, nacido de caridad y de vergüenza, la cual teme el reproche de la gente.
- ¿Y qué es honrar?
Respondió:
- Pensar en mi Amado, y desear y alabar sus honores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario