viernes, 16 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (283)


283.- Digues, foll, ¿qué és pecat?
Respongué:
- Intenció girada i invertida contra la final intenció i raó amb què el meu Amat ha creat totes les coses.

283.- Dí, loco, ¿qué es pecado?
Respondió:
- Intención girada e invertida contra la última intención y razón con que mi Amado ha creado todas las cosas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario