sábado, 17 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (284)


284.- Veia l'Amic que el món és creat, ja que l'eternitat correspon millor al seu Amat, el qual és essència infinita en grandesa i en tota perfecció, que no pas amb el món que té una quantitat finita. I per això en la justícia del seu Amat veia l'Amic que l'eternitat del seu Amat cal que s'anteposi al temps i a la quantitat finita.

284.- Veía el Amigo que el mundo ha sido creado, ya que la eternidad le corresponde mejor a su Amado, el cual es esencia infinita en grandeza y en total perfección, y no al mundo que tiene una cantidad finita.. Y por esto, en la justicia de su Amado, veía el Amigo que la eternidad de su Amado tiene que anteponerse al tiempo y a la cantidad finita. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario