martes, 6 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (274)


274.-Demanaren perdó a l'Amic per amor al seu Amat; i l'Amic, no tan solament perdonà, ans els donà si mateix i els seus béns.

274.- Pidieron perdón al Amigo por amor a su Amado; i el Amigo, no tan sólo los perdonó, sino que les entregó a él mismo y sus bienes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario