jueves, 8 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (276)


276.- L'Amat i l'amor vingueren a veure l'Amic que dormia. L'Amat cridà el seu Amic i l'amor el despertà; i l'Amic obeí l'amor i respongué al seu Amat.

276.- El Amado y el amor fueron a ver al Amigo que dormía. El Amado llamó a su Amigo y el amor lo despertó; y el Amigo obedeció al amor y respondió a su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario