miércoles, 28 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (295)


295.-Cridava l'Amat el seu Amic, i ell li responia dient:
- ¿Que et plau, Amat, que ets ulls del meus ulls, i pensament dels meus pensaments, i plenitid de les meves plenituds, i amor dels meus amors, i encara començament dels meus començaments?

295.- Llamaba el Amado a su Amigo, y él respondía diciendo:
- ¿Qué quieres, Amado, que eres ojos de mis ojos, y pensamiento de mis pensamientos, y plenitud de mis plenitudes, y amor de mis amores, y todavía principio de mis principio? 

No hay comentarios:

Publicar un comentario