martes, 20 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (287)


287.- Digues. foll, ¿en què comença la saviesa?
Respongué:
- En fe i en devoció, que són escala on puja l'enteniment a entendre els secrets del meu Amat.
- I la fe i la devoció d'on deriven?
Respongué:
- Del meu Amat, que il·lumina la fe i escalfa la devoció.

287.- Dí, loco, ¿en qué empieza la sabiduría?
Respondió:
- En la fe y la devoción, que son la escalera por donde sube el entendimiento para comprender los secretos de mi Amado.
- Y la fe y la devoción ¿de dónde derivan?
Respondió:
- De mi Amado, que ilumina la fe y calienta la devoción.

1 comentario: