jueves, 22 de septiembre de 2016

LLIRE D'AMIC I AMAT (289)


289.- Digues, foll, ¿quina cosa és major: diferència o concordança?
Respongué que, fora del seu Amat, diferència era major en pluralitat i concordança en unitat; mes en el seu Amat eren iguals en diferència i en unitat.

289.- Dí, loco, ¿qué cosa es mayor: diferencia o concordancia?
Respondió que, fuera de su Amado, diferencia era mayor en pluralidad y concordancia en unidad; pero en su Amado eran iguales en diferencia y en unidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario