martes, 27 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (294)


294.- Foll, digues, ¿qué es amor?
Respongué que amor és aquella cosa que els lliures posa en servitud, i als serfs dóna llibertat. I sorgeix la qüestió de saber de qui està més a prop l'amor: de llibertat o de servitud.

294.- Loco, dí, ¿qué es amor?
Respondió que amor es aquello que pone a los libres en servidumbre, y a los siervos da libertad. Y surge la cuestión de quien está más cerca el amor: de la libertad o de la servidumbre. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario