domingo, 18 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (285)


285.- Defensava l'Amic el seu Amat davant d'aquells que deien que el món és eternal, dient que el seu Amat no tindria perfecta justícia si no retés a cada ànima el seu cos, per a la qual cosa no hi hauria lloc suficient ni matèria primordial; ni el món no seria ordenat a un fi tan solament si fos etern, i si no fos ordenat a un fi solament, faltaria al seu Amat perfecció de voluntat, saviesa.

285.- Defendía el Amigo a su Amado delante de aquellos que decían que el mundo es eterno, diciendo que su Amado no tendría justicia perfecta si no retuviera cada alma en su cuerpo, para lo que no habría lugar suficiente ni materia primordial; ni el mundo estaría orientado a un fin únicamentes si fuera eterno, y si no fuese ordenado únicamente a un fin, faltaría a su Amado la perfección de voluntad y sabiduría.

No hay comentarios:

Publicar un comentario