miércoles, 16 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (16)


16.- Entre temor i esperança ha fet amor la seva estança, on viu de pensaments i mor d'oblits, quan els fonaments recolzen sobre els delits d'aquest món.

16.- Entre temor y esperanza ha hecho amor su aposento, donde vive de pensamientos y muere de olvidos, cuando los fundamentos descansan sobre los deleites de este mundo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario