jueves, 3 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (3)


"S'ajuntaren molts amadors per estimar un Amat quel infonia abundosos amors; i cadascun tenia per cabal el seu Amat i els pensaments agradables que d'ell concebia, pels quals sentia plaents tribulacions."

"Se unieron muchos amantes para amar a un Amado que les infundía abundantes amores: y cada uno tenía por bien a su Amado y  los pensamientos agradables que de él concebía, por los cuales sentía gratas tribulaciones."

No hay comentarios:

Publicar un comentario