martes, 29 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (29)


29.- L'Amic  desobeí el seu Amat, i plorà l'Amic. I l'Amat vingué a morir en el vestit del seu Amic, per tal que l'Amic recobrés allò que havia perdut; i li donà major do del que havia perdut.

29.- El Amigo desobedeció a su Amado, y lloró el Amigo. El Amado vino a morir en el vestido de su Amigo, para que el Amigo recobrase aquello que había perdido; y le dio mayor don del que había perdido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario