miércoles, 9 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (9)


9.- Digué l'Amat a l'Amic:
- ¿Saps encara què és amor?
Respongué:
- Si no sabés què és amor, sabria què és treball, tristesa i dolor.

9.- Dijo el Amado al Amigo:
-¿Sabes ya qué es amor?
Respondió:
- Si no supiera qué es amor, sabría qué es trabajo, tristeza y dolor. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario