sábado, 12 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (12)


12.- Digues, foll per amor, ¿quina cosa és més visible: l'Amat en l'Amic o bé l'Amic en l'Amat?
Respongué i va dir,que l'Amat es visible pels amors i l'Amic pels sospirs i pels plors, i pels treballs i dolors.

12.-Dí, loco por amor, ¿que cosa es más visible: el Amado en el Amigo o bien el Amigo en el Amado?
Respondió y dijo, que el Amado es visible por los amores y el Amigo por los suspiros y los llantos, y por los trabajos y dolores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario