domingo, 6 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (6)


6- "Temptà l'Amat al seu Amic per veure si l'estimava perfectamente; i li demanà en què es trobava la diferència entre presència i abscència d'Amat.
Respongué l'Amic:
- en la ue hi ha entre ignorància i oblit, i coneixença i recordança."

6- " Tentó el Amado a su Amigo para ver si le amaba de verdad; y le pidió en qué consistía la diferencia entre presencia y ausencia de Amado.
Respondió el Amigo:
- En la que hay entre ignorancia y olvido, y conocimiento y recuerdo."

No hay comentarios:

Publicar un comentario