viernes, 18 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (18)


18.- Demanà l'Amic a l'enteniment i a la voluntat quin era més a prop del seu Amat, i ambdós corregueren, i arribà abans al seu Amat l'enteniment que la voluntat.

18.- Preguntó el Amigo al entendimiento y a la voluntad, quién estaba más cerca de su Amado, y los dos echaron a correr, y llegó antes a su Amado el entendimiento que la voluntad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario