sábado, 19 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (19)


19.- Sorgí oposició entre l'Amic i l'Amat; i ho va veure un altre amic, el qual plorà molt llargament fins que hagué posat pau i concòrdia entre l'Amat i l'Amic.

19.- Surgió oposición entre el Amigo y el Amado; y lo vio otro amigo, el cual lloró muchísimo tiempo hasta que puso paz y concordia entre el Amado y el Amigo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario