lunes, 7 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (7)


7- Demanà l'Amat a l'Amic:
- ¿Recordes alguna cosa de què t'hagi guardonat, per tal com em vols estimar?
Respongué:
- Sí, perquè entre els treballs i els plaers que em dónes no en faig diferència.

7- Preguntó el Amado al Amigo:
- ¿Recuerdas alguna cosa por la que te haya recompensado, por la forma como me quieres amar?
Respondió:
- Sí, porque no hago diferencia entre los trabajos y los placeres que me das.

No hay comentarios:

Publicar un comentario