viernes, 25 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (25)


25.- Cantaven els ocells a l'alba, i es despertà l'Amic, que és l'alba, i els ocells finiren llur cant, i l'Amic morí per l'Amat a l'alba.

25.- Cantaban los pájaros al alba, y se despertó el Amigo, que es el alba, y los pájaros acabaron su canto, y el Amigo murió por el Amado al alba.

No hay comentarios:

Publicar un comentario