domingo, 20 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (20)


20.- Sospirs i plors vingueren a judici prop de l'Amat i li demanaren per quin d'ells se sentia amat més fortament. Jutjà l'Amat que els sospirs són més a prop de l'amor , i els plors dels ulls.

20.- Suspiros y llantos fueron a juicio junto al Amado y le preguntaron por cuál de ellos se sentía amado con más fuerza. Juzgó el Amado que los suspiros están más cerca del amor, y los llantos de los ojos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario