viernes, 4 de diciembre de 2015

LLIBRE D'AMIC I AMAT (4)


"Plorava l'Amic i deia:
- ¿Quan vindrà el temps en què cessin les tenebres en el món, per tal que cessin els camins infernals? I l'aigua que té per costum de decórrer cap avall, ¿quan serà l'hora que tindrà natura de pujar cap amunt? Ah, ¿quan es vanarà l'Amic de morir pel seu Amat? I l'Amat, ¿quan veurà el seu Amic llanguir per amor seu?"

"Lloraba el amigo y decía:
- ¿Cuándo llegará el tiempo en el que cesen las tinieblas en el mundo, para que cesen los caminos infernales? Y el agua que tiene por costumbre deslizarse hacia abajo, ¿cuándo llegará la hora en que será natural que suba hacia arriba? Ah, ¿cuándo se vanagloriará el Amigo de morir por su Amado? Y el Amado, ¿cuándo verá a su Amigo languidecer por su amor?"

No hay comentarios:

Publicar un comentario