sábado, 16 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (227)


227.- Deia l'Amic:
- Que no pensi el meu Amat que jo hagi anat a estimar a un altre amat, car l'amor m'ha lligat tot jo a estimar un Amat tan solament.
Respongué l'Amat i digué:
- No pensi el meu Amic que jo sigui estimat i servit per ell tan solament, ans tinc molt amadors per qui sóc estimat més fortament i més llargament que no pas pel seu amor.

227.- Decía el Amigo:
- Que no piense mi Amante que jo he amado a otro amante, porque el amor me ha atado completamente a un Amado solamente.
Respondió el Amado y dijo:
- No piense mi Amigo que yo sea amado y servido únicamente por él, ya que tengo muchos amantes por los que soy amado con más fuerza y más tiempo que no por su amor. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario