miércoles, 6 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (219)


219.- Comprà l'Amat amb els seus honraments un home esclau i sotmès a pensaments, llanguiments, sospirs i plors, i le demanà què menjava i que bevia. Respongué que allò que ell volia. Li demanà què vestia. Respongué que allò que ell volia. Digué l'Amat:
- ¿Tens gens de voluntat?
Respongué que el serf està sotmès no en altre voler sinó a obeir el seu Senyor i el seu Amat.

219.- Compró el Amado con sus honores un hombre esclavo y sometido a pensamientos, languideces, suspiros y llantos, y le preguntó qué comía y qué bebía. Respondió que aquello que Él quería. Le preguntó qué vestía. Respondió que aquello que Él quería. Dijo el Amado:
- ¿No tienes voluntad?
Repondió que el siervo no está sometido a otro querer si no a obedecer a su Señor y a su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario