domingo, 31 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (242)


242.- Digues, foll, ¿vols ésser lliure de totes les coses?
Respongué que sí, llevat del seu Amat.
- Vols ésser captiu?
Respongué:
- Sí, de sospirs i pensaments, treballs i perills, i exilis , plors, per a servir al meu Amat, per el qual he estat creat, per a lloar els seus valors.

242.- Dí, loco, ¿quieres liberarte de todas las cosas?
Respondió que sí, excepto de su Amado.
- ¿Quieres ser cautivo?
Respondió:
- Sí, de suspiros y pensamientos, trabajos y peligros, y exilio, llantos, para servir a mi Amado, por el que he sido creado, para alabar sus valores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario