miércoles, 27 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (238)


238.- Digues, foll, ¿quin feix és més feixuc i més pesant: treballs per amor o treballs per desamor?
Respongué que ho demanés als homes que fan penitència per amor del seu Amat o per temor dels turments infernals.

238.- Dí, loco, ¿qué fardo es más molesto y más pesado: trabajos por amor o trabajos por desamor?
Respondió que se lo preguntaran a los hombres que hacen penitencia por amor de su Amado o por miedo a los tormentos del infierno.

No hay comentarios:

Publicar un comentario