jueves, 28 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (239)


239.- S'adormí l'Amic i morí l'amor, car no tenia de que visqués. Es despertà l'Amic i reviscolà l'amor en els pensaments que l'Amic trameté al seu Amat.

239.- Se durmió el Amigo y murió el amor, porque no tenía de qué vivir. Se despertó el Amigo y revivió el amor en los pensamientos que el Amigo transmitió a su Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario