lunes, 4 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (217)


217.- Trobà l'Amic el seu Amat i el veié molt noble i poderós i digne de tot honrament; i li digué que fortament es meravellaba de la gent, que tan poc l'estimava, el coneixia, i l'honrava, essent-ne ell tan digne. I l'Amat li respongué dient que ell s'havia enganyat molt d'haver creat l'home per tal que en fos estimat, conegunat, honrat; i de mil homes cent el temien i l'estimaven solament; i dels cent els norante el temien perquè no els donés càstig, i el deu perquè els donés gloria, i no hi havia gairebé qui l'estimés per la seva bondat i la seva noblesa. Quan l'Amic sentí aquestes paraules, plorà fortament pel deshonor del seu Amat, i digué:
- Amat que tant has donat a l'home i tant l'has honrat, ¿per què l'home et té tant en oblit?

217.- Encontró el Amigo a su Amado y lo vio muy noble y poderoso y digno de todo honor; y le dijo que se maravillaba mucho de la gente que tan poco le amaba, le conocía y le honraba, siendo él tan digno. Y el Amado le respondió diciendo que se había equivocado mucho al crear al hombre para que le amarse, conociera y honrara; y de mil hombres, solamente cien lo temían y le amaban, y de esos cien, noventa lo temían para que no los castigara, y diez para que les diera gloria, y no había casi ninguno que lo amara por su bondat y nobleza. Cuando el Amigo escuchó estas palabras, lloró con fuerza por el deshonor de su Amado, y dijo:
- Amado, que tanto has dado al hombre y tanto lo has honrado, ¿por qué el hombre te tiene tan olvidado?

No hay comentarios:

Publicar un comentario