lunes, 18 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (229)


229.- En el cor de l'Amic es reuneixen els nobles capteniments de l'Amat i multipliquen els pensaments i els treballs de l'Amic, el qual estaria acabat i mort, si l'Amat multipliqués en els pensaments de l'Amic més abundor dels seus honraments.

229.- En el corazón del Amigo se reúnen los nobles comportamientos del Amado y multiplican los pensamientos y los trabajos del Amigo, el cual estaría acabado y muerto, si el Amado multiplicase en los pensamientos del Amigo más abundancia de sus honores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario